αλέθομαι


αλέθομαι
αλέθομαι, αλέστηκα, αλεσμένος βλ. πίν. 38

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.